تاریخچه شرکت

company

 

نام شرکت : تعاونی مسکن شماره2 شهرداری منطقه 2 تهران

سال تاسیس :  

شماره ثبت :  

مدیرعامل :  

پروژه های شرکت : پروژه 107 واحدی زنجان شمالی

آدرس پروژه : تهران،ستارخان،زنجان شمالی،جنب ناحیه 6 شهرداری منطقه2